Branding edulugu – Kümne kuuga
15 447,8€ käivet
orgaanilise digiturundusega

Järgnevalt jagan Sinuga detailset lugu, kuidas oleme Sharpbranding teadmisi ja tööriistu kasutades loonud süsteemi, mille abil Fitness treener, Hendrik Oviir, on suutnud muuta oma hobi ning kire enda peamiseks sissetulekuallikaks.

Antud loos näidatud tulemuste saavutamiseks oleme 98% ulatuses kasutanud orgaanilist, ehk mittemakstud turundust.

Jagan Sinuga detailselt –
1) Mis olid teenused, mille kaudu tekitasime käivet
2) Mis sammudest koosnes kogu süsteem
3) Millised tegevused tõid tulemused


KOKKUVÕTE

Lansseerimiskuupäev: 10.01.2018
Analüüsitav periood: 10.01-31.10.2018
Makstud reklaami eelarve: 56,82€
Maandumislehe külastusi: 3127
Kontakte: 1028
Müükide arv: 318
Käive: 15 447,8€

Kasutatud digiturunduse liikluskanalid: Instagram, Facebook, Youtube


KÄIBEALLIKAD

Teenused, mis on loonud antud loos kajastatud käibe:

– Personaaltreeningud
– Personaalne fitness kootsing
– Toitumiskavad
– Treeningkavad
– Kehakoostise mõõtmine


MÜÜKIDE ARV JA KÄIVE KUUDE LÕIKES


LIIKLUSALLIKAD

Üheks peamiseks liiklusallikaks kogu perioodi vältel on olnud Instagram.
Liiklust on suunatud maandumislehele kasutades Instagram Feed postitusi ning Instagram Story funktsiooni.

Liiklust on suunatud läbi kahe Instagrami konto: @sharplifeofficial ja @hendrikwholifts

Antud strateegia on olnud järjepidevalt edukas ning kogu perioodi jooksul toonud 48% kogu liiklushulgast.

Teiseks sotsiaalmeedia kanaliks, mille kaudu suunati orgaanilist liiklust maandumislehele oli Facebook. Antud kanalis on oldud märgatavalt vähem aktiivne.

Facebooki orgaaniliste postituste kaudu on tulnud maandumilehele 11% kogu liiklushulgast.


MAKSTUD REKLAAM

Maandumislehe lanseerimisnädalal (10.01-17.01.2018) viidi läbi makstud reklaamkampaania Facebook ja Instagram kanalites. Kampaania oli edukas, tuues lehele hulgaliselt huvilisi väga madala kuluga.

Nädala vältel jõudis makstud reklaami kaudu maandumislehele 553 unikaalset külastajat, mis moodustab 18% kogu liiklushulgast.

Makstud reklaamiga ei jätkatud kuna pakutavad teenused nõuavad fikseeritud aega iga kliendi teenendamiseks ja eelnevalt kirjeldatud tegevused tõid juba esimestel nädalatel piisavalt kliente, et täita esmane teenendamise suutlikkus.

Ühtlasi on orgaanilised turundustegevused toonud jätkuvalt uusi kliente ning siinkohal on õige ära märkida, et klientide rahulolu pakutavate teenustega on ülimalt kõrge, mis on loonud suure korduvostude hulga.


MAANDUMISLEHT

Maandumislehe peamiseks eesmärgiks on anda külastajale väärtust, mille vastutasuks annab tema oma kontakti.

Antud maandumislehel on inimesel võimalus täita küsimustik, mille tulemuseks saab ta personaliseeritud vastuse oma fitness-alase eesmärgi täitmiseks.

Vastuses saab inimene täpselt teada, mitu kalorit päevas peab ta sööma ning kui suur osakaal sellest moodustavad süsivesikud, rasvad ja valgud. Ühtlasi saab ta teada mitu korda ja mitu tundi nädalas peaks ta trenni tegema.

Iga küsimustiku täitja vastus on teistest erinev, kuna lõpptulemus koosneb inimese enda sisestatud andmetest.


E-MAIL TURUNDUS

Pärast küsimustiku täitmist ning oma kontakt e-maili sisestamist sai potensiaalne klient 4 automatiseeritud kirja. Seda muidugi juhul kui ta andis nõusoleku e-mailide saamiseks (#GDPR).

E-kirjade eesmärk on tutvustada potensiaalsele kliendile Hendrikut. Tema isiklikku lugu ning anda inimesele aimdust, millist väärtust suudab ta pakkuda.
Ühtlasi tutvustab e-maili järgnevus potensiaalsele kliendile teenuseid, millega saab Hendrik aidata antud isiku eesmärke täita. Antud teenustest rääkisime loo algul.

E-mailide järgnevuses keskenduti tootele “Terav Start” ning anti ka inimesele märku, et ta võib kõikide fitness-alaste küsimustega Hendriku poole pöörduda.

Kampaaniaga seotud e-kirjad olid üles ehitatud olema lugeja jaoks kaasavad ning huvi äratavad. Seda eesmärki võib lugeda õnnestunuks. Sellest kõnelevad kaks asjaolu.

Esiteks, vaadates ülejärgmist pilti märkad, et kirjade avamisprotsent kogu järgnevuse jooksul tõusis, erinevalt üldtuntud kiirelt huvi kaotamise tendentsist e-maili turunduses.

Ühtlasi oli kirjade avamise ning klikkimise protsent märgatavalt kõrgem fitness-turu kesmisest. Keskmisteks näitajateks on 20,06% avamine ja 2,18% klikkimine.
(* allikas: Mailchimp Email Marketing Benchmarks by industry)


MÜÜGID

Kui potensiaalne klient oli läbinud kogu protsessi ning ta oli saanud personaliseeritud vastuse oma eesmärgile, tutvunud Hendrikuga ning näinud pakutavaid teenuseid, oli tal võimalus soetada “Terav Start” teenus või võtta Hendrikuga isiklikult ühendust ning küsida personaalset pakkumist vastavalt kliendi soovidele ja võimalustele.


STRATEEGIA

Nüüd, kui oled läbi lugenud kogu loo. Jagan Sinuga strateegiat antud süsteemi taga. Usun, et just selle strateegia rakendamine oli üks edu võtmetest.

Tõenäoliselt märkasid, et teenuste pakkumine, ehk raha vahetamise protsess oli alles kogu süsteemi viimane samm. See ei olnud kaugeltki juhuslik.

Antud süsteemi strateegia seisnes selles, et pakkuda potensiaalsele kliendile hulgaga väärtust ning luua usalduslik side Hendrikuga enne, kui pakkuda ostuvõimalust.
Antud strateegia rakendamine lõi aluse tingimustele, kus Hendrikul on olnud võimalus töötada koos klientidega, kes juba usaldavad teda ning on ka ise motiveeritud oma eesmärke saavutama.

TULEMUSED

Nagu varasemalt mainisin, on kogukäibest suure osa, täpsemalt 67%, moodustanud korduvostud.

Muudest allikatest tulenev käive moodustab kogusummast 13%.

Müügilehtriga otseselt seotud käive moodustab vaid 20% tervikust. Miks ma seda Sinuga jagan? Esialgu võib see ehk tunduda, et kogu äsja esitletud süsteemist on justkui vähe kasu…

Vastupidiselt. Müügilehter on kahetoimeline. Esiteks toimib see kohese allikana, mis võimaldab tõsta käivet. Teiseks on kogu süsteem toetava funktsiooniga kõigile teistele allikatele.

Toon Sulle ühe näite. Inimene, kes jõuab maandumislehele, täidab ära küsimustiku, ning loeb läbi talle saadetavad e-kirjad. Ta võib, või võib ka mitte soetada mõne pakutava teenuse. Ühtlasi võib ta rääkida oma kogemusest pereliikmetele ja/või sõpradele, kelle hulgas on just see isik, kes midagi sellist otsib ning otsustab koheselt saata kirja või pöörduda antud juhul Hendriku poole mõnda teist kanalit kasutades. 

Seega, nagu paljude asjadega, on lõplikku tulemuslikkust raske mõõta, kuid võib kindel olla süsteemi kasuteguris.